English English Šiandien yra: 2020-07-13, pirmadienis
KT administravimas

Vilniaus universiteto kompiuterių tinklas jungia visų universiteto padalinių lokalius tinklus bei tinklo serverius ir per universiteto tarptinklinių ryšių mazgą turi išėjimą į internetą bei jungiasi su kitais Lietuvos kompiuteriniais tinklais. Lokalūs kompiuterių tinklai Vilniaus universitete jungia fakultetų ar padalinių kompiuterius bei tinklo serverius. Lokaliuose kompiuterių tinkluose darbą organizuoja lokalių tinklų administratoriai, kurie yra skiriami Vilniaus universiteto Senato nustatyta tvarka PDF (.pdf) dokumentas. Fakulteto/padalinio lokalaus tinklo administratoriaus veiklą apibrėžia VU Lokalaus kompiuterių tinklo administratoriaus nuostatai PDF (.pdf) dokumentas.

Administruojant VU kompiuterių tinklą remiamasi nustatyta Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo valdymo tvarka PDF (.pdf) dokumentas. VU ITTC prižiūri ryšių kanalus ir bendro naudojimosi prisijungimo resursus, universitetinius tinklo serverius, rūpinasi informacijos srautų valdymu bei VU kompiuterių tinklo ir universitetinių tinklo serverių apsauga, planuoja VU kompiuterių tinklo resursų panaudojimą bei atlieka LITNET deleguotas lokalaus interneto ryšio funkcijas.

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centras, naudodamas bendrus universiteto žiniatinklio serverio resursus, kuria virtualius serverius universiteto fakultetams bei padaliniams, bendrauniversitetinėms bei fakultetų organizacijoms, bendriems kelių fakultetų projektams (šių projektų galiojimo terminui) pagal Rektoriaus patvirtintą tvarką. Remiantis LITNET valdymo centro nustatytais adresų srities simbolinio pavadinimo sudarymo reikalavimais, Vilniaus universitete suteikiami trečio ir ketvirto lygių internetiniai vardai pagal internetinių vardų skyrimo tvarką PDF (.pdf) dokumentas.

Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudotojas - darbuotojas ar studentas, dirbantis universiteto kompiuterių tinkle - privalo laikytis Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių PDF (.pdf) dokumentas. Vilniaus universiteto darbuotojai ir studentai gali naudotis VU Informacinių technologijų taikymo centre teikiamomis paslaugomis. Kiekviena teikiama paslauga yra susijusi su tam tikra specifika ir todėl yra papildomos taisyklės, kurių naudotojai turi laikytis. Pavyzdžiui, elektroninio pašto naudotojai turėtų būti susipažinę su darbo VU kompiuterių tinkle atmintine, o ITTC kompiuterių salėje dirbantys naudotojai turėtų laikytis taisyklių, užtikrinančių stabilų kompiuterių salės tinklo darbą, būtent, kompiuterių salėje papildomas programas instaliuoti galima tik su Administratoriaus sutikimu, nelegalių programų instaliavimas yra griežtai draudžiamas ir pan.

 

 

 

 

 

 

Žemiau pateikiamas VU rektoriaus patvirtintų dokumentų, reglamentuojančių darbo tinkle tvarką, sąrašas:

 


Paskutinis pakeitimas: 2010-02-12 14:00:40