Automatinė pranešimų sistema (APS)

2020-07-24 04:43

Automatinė pranešimų sistema (APS) – tai sistema stebinti ir pranešanti lokalių tinklų administratoriams apie kilusius incidentus tinkle. Sistema stebi Spamhaus BL esančius VU potinklio IP adresus. Sistema automatiškai aptinka bei atpažįsta incidentą sukėlusį IP ir išsiunčia lokalių tinklų administratoriui elektroninį laišką. Lokalių tinklų administratorius turi įvykdyti visus nurodytus punktus ir atsakyti į laišką. Jeigu incidentas neišsprendžiamas per 3 dienas, lokalių tinklų administratoriui siunčiamas pakartotinis pranešimas, apie tai, kad po 2 darbo dienų bus blokuojamas į juodąjį sąrašą įtrauktas IP adresas. IP adresas atblokuojamas, kai incidentą sukėlęs IP adresas sutvarkomas ir apie tai pranešama cert@vu.lt.