LITNET VU techninis centras

2020-07-24 04:21 (2020-10-29 12:52)

LITNET – tai Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas, įkurtas 1992 m. Lietuvos universitetų ir mokslo institutų iniciatyva.  LITNET jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo ir su juo susijusios paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai.

LITNET veiklą remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Europos Sąjungos Komisija bei kitos organizacijos.

LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami ŠMM ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (2011 m. sausio 12d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. S-12).

LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba.

LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai (TC). LITNET techninių centrų funkcijas vykdo Vilniaus universitetas (LITNET VU TC), Kauno technologijos universitetas (LITNET KTU TC), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (LITNET VGTU TC), Vytauto Didžiojo universitetas (LITNET VDU TC), Klaipėdos universitetas (LITNET KU TC), Šiaulių universitetas (LITNET ŠU TC).

Pagrindinės nuolat veikiančios LITNET darbo grupės:

LITNET yra Europos akademinių kompiuterių tinklų asociacijos TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) narys.

Aukščiausias TERENA valdymo organas – TERENA Generalinė asamblėja (TERENA GA – TERENA General Assembly).

LITNET atstovai TERENA GA:   Raimundas Tuminauskas (KTU), Aurelija  Gefenienė (VU).