Duomenų perdavimas (prijungimas prie LITNET)

2020-10-30 05:15 (2020-10-30 07:49)

LITNET VU TC teikia duomenų perdavimo paslaugas prie LITNET tinklo prijungtoms institucijoms, diegia inovatyvius kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimus. Institucijos prie LITNET tinklo jungiamos per jungimo mazgus. LITNET VU TC jungimo mazgų sąrašas. Institucija, norinti prisijungti prie LITNET tinklo, turi pateikti prašymą LITNET tarybos pirmininkui. Prašyme turi būti nurodyta:

  • LITNET tinklo ir paslaugų naudojimo tikslas ir poreikis;
  • jungiamų į tinklą kompiuterių skaičius ir numatomas jo augimas per ateinančius dvejus metus;
  • darbuotojų, kurie naudosis LITNET paslaugomis, skaičius ir jo kitimo tendencijos;
  • atsakingas už institucijos prijungimą darbuotojas.

Prie LITNET gali būti prijungtos ir jo resursais bei teikiamomis paslaugomis gali naudotis:

  • mokslo ir studijų institucijos, atitinkančios Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas;
  • švietimo institucijos, atitinkančios Švietimo įstatymo nuostatas;
  • institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdančios Švietimo įstatyme bei Mokslo ir studijų įstatyme numatytas funkcijas, šių funkcijų vykdymui;
  • institucijos, vykdančios Švietimo įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas atitinkančias programas arba projektus, šių programų ar projektų vykdymui;
  • kultūros institucijos, tenkinančios viešuosius poreikius (bibliotekos, muziejai ir kt.)