Tikslai, uždaviniai, funkcijos

2020-07-24 04:35 (2020-10-30 05:37)

VU CERT – tai Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo administratorių grupė, kuri sprendžia kompiuterių tinkle kilusius incidentus, rūpinasi saugumo grėsmių mažinimu, konsultuoja lokalių tinklų bei prie LITNET prijungtų institucijų tinklų administratorius kompiuterių tinklų ir kompiuterinių dabo vietų saugos klausimais.

Pagrindinis tarnybos uždavinys – spręsti įvairias kompiuterinio saugumo problemas, kylančias VU tinkluose.

Tarnybos veiklos sritys:

 • kompiuterinių incidentų:
  • fiksavimas,
  • tyrimas,
  • padarinių likvidavimas,
  • prevencija.
 • tinklo naudotojų informavimas ir konsultavimas,
 • bendradarbiavimas su kitomis CERT grupėmis.

VU CERT veikia savo regione, laikydamasi LITNET CERT grupės nuostatų.

Apie incidentus kompiuterių tinkle ir kitais kompiuterių saugumo klausimais rašykite cert@tinklas.vu.lt.