2020-08

VU pradėjo dalyvauti RIPE Atlas projekte

2011-06-23 10:53 (2020-08-17 10:54)

VU tinkle buvo įdiegtas RIPE Atlas zondas, kuris matuoja tinklo pralaidumą ir pasiekiamumą bei padeda identifikuoti tinkle kylančias problemas ir tinklo gedimus.


ITTC įvyko seminaras/diskusija, skirta Vilniaus universiteto lokalių kompiuterių tinklų (LKT) administratoriams.

2011-06-21 10:51 (2020-08-17 10:53)

Į ITTC KTG surengtą seminarą/diskusiją susirinkę VU LKT administratoriai buvo supažindinti su VU kompiuterių tinklo struktūra ir apimtimi, universiteto tinklo resursų naudojimo reglamentavimo būsena, informacijos apie kompiuterių tinkle kylančius incidentus šaltiniais, dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais, prevencinėmis priemonėmis, skirtomis tinklo veikimo efektyvumo bei saugumo užtikrinimui. LKT administratoriams buvo pristatytos tinklo stebėjimo sistemos (TSS), administratorių operatyvaus informavimo bei lokalaus tinklo apsaugai taikytinos priemonės, sudaryta galimybė tapti registruotais TSS sistemų naudotojais.

Pranešimų skaidrės: